Razvoj plina kot hladilnega sredstva / klima naprave

Tudi v klimatskih napravah ima ekološka naravnanost visok pomen. K temu sodi tudi razvoj plinov, ki omogočajo delovanje naprave. Plin R22, ki so ga vsebovale klimatske naprave 15 in več let nazaj, so imeli velik potencial globalnega segrevanja(GWP), zato so ga zamenjali plini kot R407C in R410, ki so mnogo bolj okolju prijazni.

R32 je novi plin, ki se vse bolj uveljavlja v klimatskih napravah kot učinkovito in ekološko najprimernejše hladilno sredstvo.