• MONTAŽA IN VZDRŽEVANJE KLIMATSKIH NAPRAV

Poskrbite za svojo napravo

Ko nastopi poletje in vročina, je pomembno, da se lahko zanesete na svojo klimatsko napravo, ki ustvarja optimalno klimo v vašem življenjskem okolju. Priporočeno je redno vzdrževanje klimatske naprave za ohranitev pravilnega delovanja.


Redni servis vam predlagamo enkrat letno. V primeru, da je klimatska naprava bolj obremenjena, ga je smotrno izvesti dvakrat letno. S pravilnim vzdrževanjem bo vaša klimatska naprava delovala brezhibno, hlajenje in ogrevanje pa bosta ekonomična. Z rednimi servisi tudi podaljšamo življenjsko dobo klimatske naprave oz. njenih mehanskih delov. Kaj se zgodi, če za vzdrževanje naprave ne poskrbimo? Brez ustreznega strokovnega vzdrževanja klimatska naprava lahko vsako leto izgubi kar 5 % celotne učinkovitosti. Pomembna sta tudi čiščenje in dezinfekcija notranje enote klimatske naprave, saj na ta način odstranimo mikroorganizme, bakterije in viruse, ki se lahko pojavijo v času mirovanja. Tako poskrbimo za mikro nečistoče in preprečimo potencialne negativne vplive na naše zdravje in počutje.

Redni letni servis klimatske naprave vključuje:

 • vizualni pregled naprave in njenih napeljav,
 • kontrolo vijačnih spojev,
 • čiščenje protiprašnih filtrov,
 • čiščenje in dezinfekcijo toplotnega izmenjevalnika,
 • dezinfekcijo uparjalnika,
 • pregled in čiščenje zbiralnika in odtoka kondenza iz notranje enote,
 • kontrolo temperature izpihanega zraka notranje enote,
 • kontrolo hladilnega sistema,
 • kontrolo tlaka hladilnega plina in po potrebi polnjenje,
 • pregled in kontrolo delovanja elektromotorjev, kompresorja, ventilatorja in loput,
 • kontrolo delovanja elektronske regulacije,
 • čiščenje maske in pokrova notranje enote,
 • zamenjavo baterij v daljinskem upravljalniku,
 • čiščenje zunanje enote,
 • test delovanja klimatske naprave.

Montaža klimatske naprave zajema:

 • montažo stenske enote
 • postavitev montažne plošče
 • namestitev CU izolirane cevi do 5 m
 • enkrat preboj skozi lahko steno (s = do 40 cm) in sicer vrtanje izvrtine fi 50 mm
 • dobava in povezava z električnim kablom ustreznega preseka med notranjo in zunanjo enoto do dolžine 5 m
 • priklop električnega dovodnega kabla na zunanjo enoto (električni kabel do enote dobavi in pripelje elektrikar)
 • stenska konzola
 • priklop na cev za odvod kondenzata 2× (notranja in zunanja enota)
 • vakumiranje sistema
 • polnjenje sistema z medijem do 0,5 kg
 • zagon s preizkusnim delovanjem
 • pripravljalna, zarisovalna in zaključna dela
 • transportni stroški
 • navodila v slovenskem jeziku

 

Opomba: Cena vsebuje montažo zunanje enote do višine 4 m. Uporaba avtodvigala ni zajeta v ceni.

 

Opomba: Vsa dodatna dela oz. dodatni elementi se obračunajo po izvedbi!

Potrebujete servis ali montažo?