Ko nastopi poletje in vročina, se je dobro zanesti na svojo klimatsko napravo, ki vam zagotavlja udobno klimo v vašem življenjskem okolju. Priporočeno je redno vzdrževanje klimatske naprave za ohranitev pravilnega delovanja.

Predlagamo redni servis enkrat letno v primeru, da je klimatska naprava bolj obremenjena pa dvakrat letno. S pravilnim vzdrževanjem bo vaša klimatska naprava in s tem hlajenje ter ogrevanje naprave delovalo bolj ekonomično. Z rednimi servisi podaljšamo življenjsko dobo klimatske naprave oz. mehanskih delov. Vaš klimatska naprava lahko izgubi 5% njene celotne učinkovitosti vsako leto brez ustreznega strokovnega vzdrževanja. Čiščenje in dezinfekcija notranje enote klimatske naprave je zelo pomembna, saj s tem odstranimo mikroorganizme, bakterije in viruse, ki lahko nastanejo v času mirovanja. To pa pomeni, da poskrbimo za mikro nečistoče, ki lahko negativno vplivajo na zdravje in počutje.

 

Redni letni servis klimatske naprave vključuje:

 • vizualni pregled naprave in njenih napeljav,
 • kontrolo vijačnih spojev,
 • čiščenje protiprašnih filtrov,
 • čiščenje in dezinfekcijo toplotnega izmenjevalnika,
 • dezinfekcijo uparjalnika,
 • pregled in čiščenje zbiralnika in odtoka kondenza iz notranje enote,
 • kontrolo temperature izpihanega zraka notranje enote,
 • kontrolo hladilnega sistema,
 • kontrolo tlaka hladilnega plina in po potrebi polnjenje,
 • pregled in kontrolo delovanja elektromotorjev, kompresorja, ventilatorja in loput,
 • kontrolo delovanja elektronske regulacije,
 • čiščenje maske in pokrova notranje enote,
 • zamenjavo baterij v daljinskem upravljalniku,
 • čiščenje zunanje enote,
 • test delovanja klimatske naprave.

 

Montaža klimatske naprave zajema:

 • montaža stenske enote
 • postavitev montažne plošče
 • namestitev CU izolirane cevi do 5 m
 • enkrat preboj skozi lahko steno (s= do40cm) in sicer vrtanje izvrtine fi50mm
 • dobava in povezava z električnim kablom ustreznega preseka med notranjo in zunanjo enoto do dolžine 5m
 • priklop električnega dovodnega kabla na zunanjo enoto (električni kabel do enote dobavi in pripelje elektrikar)
 • stenska konzola
 • priklop na cev za odvod kondenzata 2× (notranja in zunanja enota)
 • vakumiranje sistema
 • polnjenje sistema z medijem do 0,5kg
 • zagon s preizkusnim delovanjem
 • pripravljalna, zarisovalna in zaključna dela
 • transportni stroški
 • navodila v slovenskem jeziku

Opomba: Cena vsebuje montažo zunanje enote do višine 4m. Uporaba avtodvigala ni zajeta v ceni.

Opomba: Vsa dodatna dela oz. dodatni elementi se obračunajo po izvedbi!

KamKlima

POTREBUJETE SERVIS OZ. MONTAŽO?